Etusivu » Lue lisää » Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät

toimitusjohtajasopimus
toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät

Tämä artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin ja johdon valmennuksia tekevän Ammattijohtaja.fi kanssa. Tarkastelemme toimitusjohtajasopimusta kahdesta eri vinkkelistä;  yritysjuridiikan asiantuntijan ja johtamisen valmentajan näkökulmasta.

Toimitusjohtajasopimus ja tehtävät

Toimitusjohtaja on yrityksen operatiivinen johtaja, joka johtaa yrityksen liiketoimintaa hallituksen valvonnan alaisuudessa. Lyhyesti sanottuna toimitusjohtajan tehtävä on säilyttää yrityksen kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa. Kuten sopimuksissa yleensä, myös toimitusjohtajasopimus lähtee liikkeelle siitä, mitkä ovat osapuolten tavoitteet ja neuvotteluasemat. Johtajasopimusneuvottelussa tärkeintä on selvittää, mihin suuntaan hallitus, sekä sitä kautta omistajat ja osakkaat haluavat yritystä viedä. Tästä syystä neuvotteluiden alkuvaiheessa on hyvä tehdä tavoitteenasettelu toimitusjohtajan tehtävässä, joka usein peilautuu myös tulospalkkauksen muodossa. Tehtäväalue, tarjolla olevat resurssit, sekä toimivalta ovat myös toimitusjohtajaa kiinnostava asia palkkauksen lisäksi. Vaikka toimitusjohtajan tehtävistä ja vastuista määrätään muun muassa osakeyhtiölaissa, kannattaa ainakin tärkeimmät tehtävät kirjata johtajasopimukseen väärinkäsitysten välttämiseksi. Toimitusjohtajan tehtävien kirjauksessa erityisesti ne osa-alueet on hyvä määritellä tarkasti, joissa toimitusjohtajan odotetaan tuovan erityistä lisäarvoa yhtiölle.

Johtajasopimus suhteessa osakkaisiin ja osakassopimuksen

Usein toimitusjohtaja toimii yhtäaikasesti myös yrityksen osakkaana. Johtajasopimus, yrityksen osakkuus ja osakassopimus muodostavatkin usein sopimuskokonaisuuden, joka voidaan huomioida sopimuksia laatiessa. Näiden sopimuksien huomioiminen ristiin on tehtävä niin, että sekä osakkaille että toimitusjohtajalle muodostuu riittävät kannustimet ja motivaatio antaa täysi panos yhtiölle. Toimitusjohtajalla olisi hyvä olla riittävät kannustimet yrityksen rakentamiseksi ja kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Osakkaat puolestaan haluavat yrityksen menestyvän ja tuottavan  osinkoa sijoitetulle pääomalle. Näiden sopimuksien laatiminen niin, että toimitusjohtajan ja osakkaiden intressit ovat samansuuntaisia, on tärkeää. Johtajasopimuksen ja osakassopimuksen suhde kannattaakin tarkistaa ristiin muutostilanteissa, jotta niissä ei ole ristiriitaisuuksia. Osakassopimuksessa toimitusjohtajasopimuksen olemassa olo on myös hyvä mainita, vaikkakin osakassopimuksessa sovitaan lähinnä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisia osakkaita sekä yhtiötä kohtaan.

Vinkit:

  1. Teetä tai tarkistuta tekemäsi johtajasopimus lakimiehellä, sillä sopimuksissa on usein piilossa olevia riskejä, jotka vain asiantuntija huomaa
  2. Ota selvää kaikista sopimuksessa mainituista sitoumuksista, jotta ne eivät aiheuttaisi merkittävää taloudellista haittaa olosuhteiden yllättäen muuttuessa

Lue lisää:

Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät osa 2.

Yritysvalmentajan blogaus toimitusjohtajasopimuksesta

Esimerkkejä: Toimitusjohtajasopimus ja osakassopimus

Esimerkkejä: Sukupolvenvaihdokset

Esimerkkejä: Toimitusjohtajan palkkaus