Etusivu » Lue lisää » Toimitusjohtajasopimus ja sen sisältö

Johtajasopimuksen laatiminen
Johtajasopimuksen laatiminen

Toimitusjohtajasopimus ja sen sisältö

Toimitusjohtajasopimus määrittää johtajan työehdot ja sopimus on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta sopimus tulisi voimaan heti kun tehtävä alkaa. Hyvin laadittu toimitusjohtajasopimus on investointi ja siihen panostaminen voi tuoda säästöjä myöhemmässä vaiheessa.

Toimitusjohtajasopimus on hyödyksi molemmille osapuolille ja sen sisältö tulee olla tarkkaan harkittu. Sopimuksessa olisi hyvä sopia ainakin palkka ja palkkioasioista sekä eläke-etuuksista, bonuksista ja muista taloudellisista eduista sekä vastuuvakuutuksesta. Myös palkan ja muiden etuuksien perusteiden tarkistamisesta sekä mahdollisista kannustinjärjestelmistä on hyvä sopia. Tehokkain kannustin on lisäpalkkio tai bonus perustuen suoraan yrityksen tulokseen tai kasvuun. Johtajan palkkaustilanteessa on hyvä sopia myös työajoista, lomapalkoista, vanhempainvapaista sekä lomarahat ja oikeudesta sairausajan palkkaan. Lisäksi tulisi myös sopia toimitusjohtajan raportointivelvollisuudesta yhtiön hallitukselle sekä toimivaltaan liittyvistä rajoituksista. Jotta rajoituksella on todellista vaikutusta, on järkevää sopia vahingonkorvausvelvollisuudesta toimivallan mahdollisesta rikkomisesta.

Sopimuksen irtisanominen kuuluu myös johtajasopimukseen. Toimitusjohtajasopimus voi olla myös määräaikainen. Toimitusjohtajasopimuksessa sovitaan irtisanomisajasta sekä työvelvoitteesta irtisanomisaikana. Periaatteessa toimitusjohtaja ei ole oikeutettu irtisanomisajan palkkaan, mutta tästä on mahdollista sopia erikseen. Johtajasopimuksessa voidaan sopia eroraha, joka maksetaan päättämistilanteessa. Yhtiön kannalta on välttämätöntä sopia, että eroraha maksetaan vain, jos sopimus irtisanotaan yhtiön puolelta tai kun johtajasopimus irtisanotaan yrityksestä johtuvasta syystä.

Johtajasopimuksessa määrätään luottamuksellisista tiedoista, kilpailukiellosta, rekrytointirajoituksesta ja immateriaalioikeuksia hyödyntämisestä. Näiden tarkoituksena on suojata yhtiötä. On hyödyllistä määrittää tarkasti kilpailevan toiminnan sisältö sekä luottamukselliset tiedot. Lisäksi toimitusjohtajasopimuksessa sovitaan laiminlyönneistä aiheutuneista vahingoista. Korvausvelvollisuus yleensä edellyttää, että vahinko on todella syntynyt ja toiminnalla ja vahingolla on toteennäytettävä syy-yhteys. Siksi yhtiön on suositeltavaa käyttää sellaista sopimuslausetta, että vahingonkorvaus tulee aina kyseeseen, kun sopimusrikkomus voidaan osoittaa.

Palveluntarjoaja – Asianajotoimisto Legistum Oy

Asianajotoimisto Legistum Oy on lakiasioiden asiantuntija, tarjoamme liikejuridiikan ja perhejuridiikan palveluita niin arkipäivän lakiasioissa kuin myös laajoissa ja vaativissa yritysjärjestelyissä. Legistum on perustettu vuonna 2000, jonka jälkeen yhtiö on kasvanut keskisuureksi suomalaiseksi asianajotoimistoksi. Toimistomme sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Jyväskylässä ja Saarijärvellä.

Tutustu Asianajotoimisto Legistumin henkilökuntaan