Etusivu » Lue lisää » Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät osa 2

Toimitusjohtajasopimuksen laatiminen
Toimitusjohtajasopimuksen laatiminen

Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät osa 2

Tämä artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin ja johdon valmennuksia tekevän Ammattijohtaja.fi kanssa. Tarkastelemme toimitusjohtajasopimusta kahdesta eri vinkkelistä; yritysjuridiikan asiantuntijan ja johtamisen valmentajan näkökulmasta.

Toimitusjohtajasopimus ja sen laatiminen

Johtajasopimus edellyttää yleensä sopimusneuvotteluja toimitusjohtajan ja yhtiön välillä ja siksi sopimuksen laatimiseen haetaankin yleensä avuksi asiantuntijuutta. Asianajaja tai muu lakimies on eduksi siksi, että toimitusjohtaja ei ole työntekijä, vaan toimielin, jolloin monista tehtävään kuuluvista asioista ja oikeuksista sovitaan erikseen. Jopa itsestäänselvyytenä tuntuvat asiat kannattaa usein sopia johtajasopimuksessa. Johtajasopimuksessa on myös asioita, jotka sopimuksessa tulisi huomioida tai vähintäänkin tiedostaa puolin ja toisin, vaikka niitä ei sopimukseen kirjattaisikaan. Lähtökohtaisesti kuitenkin johtajasopimukseen kannattaa kirjata kaikki, mitä sinne voidaan kirjata virhetulkintojen välttämiseksi. Hyvästä johtajasopimuksesta on hyötyä sekä johtajalle, että yritykselle.

Johtajasopimuksen muokkaaminen

Ensimmäisen sopimusluonnoksen tekijä asettaa yleensä lähtökohdat neuvotteluille. Ensimmäisen version tekijä on yleensä yrityksen edustaja tai tämän asianajaja. Toimitusjohtajan vastine ensimmäiseen sopimusluonnokseen kannattaa laatia asiantuntijan kanssa, sillä tarjouksessa esitettyjä asioita on yleensä vaikea saada neuvoteltua myöhemmässä vaiheessa paremmiksi. Toisinaan sopimuksesta ollaan sen verran kaukana ensimmäisessä vaiheessa, että jatkoneuvottelut tapaamisen muodossa ovat yleensä paikallaan jo väärinkäsitysten välttämiseksi. Sopimusluonnoksia ja muokkauskierroksia voi olla lukuisia, mutta parhaassa tapauksessa toisen sopimusluonnoksen laatimisen jälkeen sopimus alkaa olla allekirjoittamista vailla valmis. Mikäli kyseessä on myös osakassopimus ja osakekauppa, tuovat nämä oman ulottuvuutensa neuvotteluihin, sillä osakkaat neuvottelevat jokainen erikseen omasta roolistaan yhtiössä.

Syitä toimitusjohtajan tehtävässä epäonnistumiseen

Hyvä toimitusjohtajasopimus ei luonnollisestikaan tarkoita, että yritystä johdettaisiin johtajasopimuksen avulla. Toisinaan johto vaihtuu ja syitä tähän on luonnollisesti monia. Toimitusjohtajan tehtävään kuuluu oleellisena osana toimiminen hallituksen ja työntekijöiden ristipaineessa. Toimitusjohtajan työ on yksinäistä ja kovan paineen alaista toimintaa, jossa yhtä aikaa taiteillaan päivittäisten päätösten äärellä ja samalla suunnitellaan yrityksen kauaskantoisia strategisia linjoja. Tästä syystä usein jopa mentorin hankkiminen voi olla järkevää eli henkilön, jonka kanssa tehtävän tuomista asioista voi keskustella. Jos riittävää asiantuntijuutta ei löydy lähipiiristä, voi harkita myös ulkopuolisen avun hankkimista.

Heikon tehtävien hoidon lisäksi suurimmat ongelmat toimitusjohtajan ja hallituksen välillä ovat henkilökemiat ja erilainen arvomaailma. Perheyhtiöissä arvot ohjaavat usein toimintaa ja niiden sisäistäminen ja kunnioittaminen on tärkeää toimitusjohtajan onnistumisen kannalta. Henkilösuhteiden ongelmia ja arvomaailmaeroja hallituksen ja toimitusjohtajan välillä on vaikea purkaa muutoin kuin tekemällä henkilövaihdoksia, jolloin kyseeseen voi tulla toimitusjohtajan irtisanominen.

Vinkit:

  1. Varmista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että keskustelette samasta asiasta ja että tavoitteet toimitusjohtajan tehtävässä ovat selvät.
  2. Mikäli toimitusjohtajasopimukseen liittyy myös muita sopimuksia, varaa riittävästi aikaa neuvotteluille

Lue lisää:

Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät osa 1.

Yritysvalmentajan blogaus toimitusjohtajasopimuksesta

Esimerkkejä: Toimitusjohtajasopimus ja osakassopimus

Esimerkkejä: Sukupolvenvaihdokset

Esimerkkejä: Toimitusjohtajan palkkaus