Etusivu » Arkistot admin14

Tekijä: admin14

Esimerkkejä: Toimitusjohtajasopimus ja osakassopimus

Tämä artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin ja johdon valmennuksia tekevän Ammattijohtaja.fi kanssa. Tarkastelemme toimitusjohtajasopimusta kahdesta eri vinkkelistä;  yritysjuridiikan asiantuntijan ja johtamisen valmentajan näkökulmasta. Esimerkki 1. Toimitusjohtaja, joka oli myös osakas, teki toimitusjohtajasopimuksen. Johtajasopimuksessa sovittua palkkaa ei kuitenkaan johtajalle koskaan maksettu, sillä osingon maksu oli verotuksellisesti kannattavampaa ja myös yhtiön edun mukaista. Myöhemmin toimitusjohtaja irtisanottiin …

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät

Tämä artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin ja johdon valmennuksia tekevän Ammattijohtaja.fi kanssa. Tarkastelemme toimitusjohtajasopimusta kahdesta eri vinkkelistä;  yritysjuridiikan asiantuntijan ja johtamisen valmentajan näkökulmasta. Toimitusjohtajasopimus ja tehtävät Toimitusjohtaja on yrityksen operatiivinen johtaja, joka johtaa yrityksen liiketoimintaa hallituksen valvonnan alaisuudessa. Lyhyesti sanottuna toimitusjohtajan tehtävä on säilyttää yrityksen kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa. Kuten sopimuksissa yleensä, myös toimitusjohtajasopimus lähtee …

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimus ja toimitusjohtajan tehtävät osa 2

Tämä artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä Asianajotoimisto Legistumin ja johdon valmennuksia tekevän Ammattijohtaja.fi kanssa. Tarkastelemme toimitusjohtajasopimusta kahdesta eri vinkkelistä; yritysjuridiikan asiantuntijan ja johtamisen valmentajan näkökulmasta. Toimitusjohtajasopimus ja sen laatiminen Johtajasopimus edellyttää yleensä sopimusneuvotteluja toimitusjohtajan ja yhtiön välillä ja siksi sopimuksen laatimiseen haetaankin yleensä avuksi asiantuntijuutta. Asianajaja tai muu lakimies on eduksi siksi, että toimitusjohtaja ei ole …

Lue lisää

Toimitusjohtajan vastuu osakeyhtiössä

Toimitusjohtaja on toimielin, joka vastaa lähtökohtaisesti yrityksen operatiivisesta johtamisesta. Nykyään ei enää edellytetä, että osakeyhtiön toimitusjohtaja kirjallisesti suostuu toimitusjohtajan tehtäviin. Toimitusjohtajaksi ei tästä huolimatta voida valita ketään vastoin tämän tahtoa. Tämä johtuu muun muassa siitä, että toimitusjohtajaan kohdistuu erilaisia velvoitteita. Osaltaan velvoitteet juontavat yhtiöoikeudellisista periaatteista. Muun muassa osakeyhtiössä pätee periaate, että osakkeenomistajat ovat lähtökohtaisesti yhdenvertaisia. …

Lue lisää

Työsopimus vai johtajasopimus?

Johtajien kohdalla usein joudutaan miettimään, tuleeko heidän osaltaan kyseeseen johtajasopimus vai normaali työsopimus. Korkeimman oikeuden vuodelta 1986 olevan tapauksen perusteella osakeyhtiön toimitusjohtajaa ei ole pidetty työsuhteessa asemansa johdosta. Tämä on johtunut siitä, että toimitusjohtaja toimii yhtiöoikeudellisena toimielimenä eikä hän siitä syystä ole työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimuslaissa määritellään työsopimuksen tunnusmerkit, joiden tulee täyttyä samanaikaisesti, …

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimus ja muu johtajasopimus

Toimitusjohtajan asema ja tehtävät määritellään pääosin osakeyhtiölaissa. Työsopimuslaki, muu työlainsäädäntö sekä työehtosopimukset eivät yleensä koske toimitusjohtajia, ellei toisin sovita. Tästä syystä toimitusjohtaja tehtävien ja aseman määrittely kirjallisesti on erityisen tärkeää. Johtajasopimuksen ja toimitusjohtajasopimuksen erona on se, että toisin kuin toimitusjohtaja, muu johtaja on yhtiön työntekijä, jolloin työlainsäädäntöä yleensä sovelletaan. Siksi muun johtajan asema on turvallisempi …

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimus ja sen sisältö

Toimitusjohtajasopimus määrittää johtajan työehdot ja sopimus on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta sopimus tulisi voimaan heti kun tehtävä alkaa. Hyvin laadittu toimitusjohtajasopimus on investointi ja siihen panostaminen voi tuoda säästöjä myöhemmässä vaiheessa. Toimitusjohtajasopimus on hyödyksi molemmille osapuolille ja sen sisältö tulee olla tarkkaan harkittu. Sopimuksessa olisi hyvä sopia ainakin palkka ja palkkioasioista sekä eläke-etuuksista, …

Lue lisää