Etusivu » työsopimus

Kategoria: työsopimus

Toimitusjohtajasopimus ei ole työsopimus eikä siihen näin ollen sovelleta työlainsäädäntöä vaan yleisiä sopimuksia koskevia oikeussääntöjä ja periaatteita.

Työsopimus vai johtajasopimus?

Johtajien kohdalla usein joudutaan miettimään, tuleeko heidän osaltaan kyseeseen johtajasopimus vai normaali työsopimus. Korkeimman oikeuden vuodelta 1986 olevan tapauksen perusteella osakeyhtiön toimitusjohtajaa ei ole pidetty työsuhteessa asemansa johdosta. Tämä on johtunut siitä, että toimitusjohtaja toimii yhtiöoikeudellisena toimielimenä eikä hän siitä syystä ole työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Työsopimuslaissa määritellään työsopimuksen tunnusmerkit, joiden tulee täyttyä samanaikaisesti, …

Lue lisää

Toimitusjohtajasopimus ja muu johtajasopimus

Toimitusjohtajan asema ja tehtävät määritellään pääosin osakeyhtiölaissa. Työsopimuslaki, muu työlainsäädäntö sekä työehtosopimukset eivät yleensä koske toimitusjohtajia, ellei toisin sovita. Tästä syystä toimitusjohtaja tehtävien ja aseman määrittely kirjallisesti on erityisen tärkeää. Johtajasopimuksen ja toimitusjohtajasopimuksen erona on se, että toisin kuin toimitusjohtaja, muu johtaja on yhtiön työntekijä, jolloin työlainsäädäntöä yleensä sovelletaan. Siksi muun johtajan asema on turvallisempi …

Lue lisää