Etusivu » Johtajasopimuksen tekeminen

Johtajasopimuksen tekeminen

Johtajasopimus tulee laatia harkiten, sillä johtajasopimus ei ole työsopimus ja taloudelliset intressit ovat merkittäviä molempian osapuolten kannalta. Alla on lueteltu asioita, jotka johtajasopimukseen tulisi ainakin kirjata.

Johtajasopimuksessa olisi hyvä sopia ainakin palkasta tai palkkiosta sekä näiden tarkistamisen perusteet. Muita taloudellisia insentiivejä voivat olla optiot, erilliskorvaukset, eläke-etuudet, bonukset tai johdon vastuuvakuutus. Yleisin kannustinjärjestelmä on lisäpalkkio eli bonus, joka perustuu yrityksen tulokseen. Kannustinjärjestelmän pitäisi pyrkiä edistämään sekä yhtiön lyhyen tähtäimisen tuloksia, että pitkäaikaisia tavoitteita.

Työaika, lomat, lomakorvaukset sekä oikeus sairausajan palkkaan sovitaan myös johtajasopimuksessa. Johtajasopimus voi olla myös määräaikainen. Johtajasopimuksessa sovitaan salassapito, kilpailukielto- sekä rekrytointirajoituksista ja immateriaalioikeuksien hyödyntämisoikeuksista. Lisäksi toimitusjohtajasopimuksessa sovitaan raportointivelvollisuudesta sekä toimivallan mahdollisista rajoituksista.

Sopimuksen rikkomisesta vaadittava vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää, että vahinkoa on todellisuudessa syntynyt ja toiminnalla on syy-yhteys vahinkoon. Myös toimivallan ylittämisestä voidaan määritellä vahingonkorvausvelvollisuus. Sopimussakkolausekeilla näitä voidaan kuitenkin tarkentaa.

Johtajasopimuksessa sovitaan sopimuksen päättyminen eli irtisanominen, irtisanomisaika, irtisanomisen vaikutukset sekä työskentelyvelvoitteet irtisanomisaikana. Lähtökohtaisesti toimitusjohtajalla ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan, mutta tästäkin on mahdollista erikseen sopia. Suositeltavaa on kuitenkin sopia irtisanomisesta ilman irtisanomisaikaa, koska tällöin sopimus voidaan päättää heti. Sopimuksen päättämistilanteessa on mahdollista kirjata erokorvaus ja missä tilanteessa se maksetaan.

Riitojen ratkaisuun käytetään usein välimiesmenettelylauseketta eli sovitaan riitojen ratkaisemisesta välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely on kallista, mutta se on nopeaa ja ratkaisu on heti lainvoimainen sekä täytäntöönpanokelpoinen. Välimiesmenettelyn ratkaisu on lopullinen eli siitä ei ole valitusmahdollisuutta. Välimiesmenettely ei ole julkinen menettely, mikä on hyvä yrityksen maineelle.

Johtajasopimukseen sisältyvät asiat vaihtelevat yrityksen koosta ja toimialasta riippuen, mutta yleensä kattavan toimitusjohtajasopimuksen pituus on noin 10-20 sivua, jolloin kaikki tarvittavat asiat saadaan sovittua.